Viste du at...

Viste du at Island er 3 ganger større en Danmark, men at det kunne er 320.000 tusen innbyggere på Sagaøyen? Dette er med på å skape et spesielt bånd som islendingene har til hverandre og sin arv. Det islandske språket er unikt i den forstand at det er ytterst få låneord. Det Islandske språket har endret seg lite fra det norrøne skriftspråket, og islendinger kan uten større problemer med å lese de gamle sagaene. Derimot har islandsk uttale endret seg så mye at en islending fra 1200-tallet trolig ville ha store problemer med å forstå hverandre. Den rike og innfløkte grammatikken er for det meste uendret fra norrøn tid.

Her under kan dere lese hvordan man uttaler noen Islandsk ord.
Keflavík ut: keblavik

Reykjavík reykjavik

Höfn høbn

Þingvellir thingvedlir

Eyjafjallajökull eyja-fjadla-jøkudl

Mýrdalsjökull mirdalsjøkudl

Kírkjubæjarklaustur kirkju-beijar-kløystur

Eldgjá eld-gjao

Gullfoss gudlfoss

Hveragerði kvera-gerthi

Hvítá kvit-ao

Þjórsá thjours-ao

jökulhlaup jøkul-hløyp

Tips en venn

Golftur til Island 2016 /
NY TUR

Golfbane p� Island